CẬP NHẬT THÔNG TIN BAN CỐ VẤN VIỆN DI TRÚ ÚC (MIA) CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN VISA TAY NGHỀ

Mục tiêu chính của Ban Cố Vấn Chương Trình Visa Tay Nghề là đưa ra lời khuyên và hỗ trợ chuyên môn cho Viện Di Trú Úc (MIA) về Chương Trình Visa Tay Nghề. Ban cố vấn luôn cam kết nâng cao sự hiểu biết, đánh giá các chính sách và đảm bảo các chiến lược sẽ có tính hiệu quả trong bối cảnh của Chương Trình Visa Tay Nghề. 

 

Ban Cố Vấn Chương Trình Visa Tay Nghề sẽ tư vấn cho Viện Di trú Úc về các khía cạnh khác nhau liên quan đến Chương Trình Visa Tay Nghề như việc phát triển chính sách, thay đổi quy định, quy trình nộp đơn và những vấn đề liên quan. 

 

Cụ thể, Ban cố vấn sẽ:

- Đóng vai trò như một ban tư vấn về các vấn đề chính sách, pháp lý và thực tiễn liên quan đến Chương trình Visa Tay nghề, hỗ trợ quyết định và quy trình hình thành chính sách của Viện Di trú Úc.

- Trình bày các quan điểm và hiểu biết về các vấn đề liên quan đến Visa Tay nghề, đảm bảo sự hiểu biết toàn diện về các vấn đề đang diễn ra.

- Đánh giá và cung cấp phản hồi về chất lượng, phạm vi và hạn chế của các nghiên cứu được thực hiện bởi hoặc dành cho Viện Di trú Úc liên quan đến Chương trình Visa Tay Nghề.

- Cung cấp hướng dẫn về các khía cạnh cụ thể của các đề xuất trong chương trình Visa Tay Nghề.

- Phản hồi các thắc mắc được đặt ra bởi Viện Di trú Úc dựa trên quan điểm chuyên môn.

- Hỗ trợ MIA trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các tổ chức nghiên cứu bên ngoài, các chuyên gia di trú và các bên liên quan đến Chương trình Visa Tay Nghề.

 

Dưới đây là danh sách các thành viên chính thức được bổ nhiệm cho Ban cố vấn Chương trình Visa Tay Nghề:

🔸 Leanne Stevens (QLD) Chair

🔸 Stacey Tsui (NSW)

🔸 Julie Passe (QLD)

🔸 Sandeep Kumar (VIC)

🔸 Long Phan (NSW)

🔸 Ahmad Shady (NSW)

🔸 Lisa Chanesman (UAE)

🔸 Maria Hrambanis (VIC)

🔸 Ashish Sethi (NSW)

🔸 Michael Leask (QLD)

🔸 Rachael Adolphe (QLD)

🔸 Elizabeth Le (QLD)

🔸 Nick Houston (ACT)

Quý vị có thể xem thông tin chính thức từ Viện Di Trú Úc theo đường link 

 

Cố vấn Di trú Úc Long Phan rất vinh hạnh khi được bổ nhiệm vào Ban cố vấn Chương trình Visa Tay Nghề của Viện Di trú Úc (MIA) với vai trò là Cố vấn luật Di trú chuyên dòng Nhà Đầu tư và Kinh doanh Đổi mới (Subclass 188/888) và Tài năng Toàn cầu (subclass 858). Hy vọng với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm vừa qua, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để có thể đóng góp vào sự phát triển và thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu của Viện Di trú Úc trong thời gian tới.

Tin tức khác

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỜI GIAN XÉT DUYỆT VISA 188/888 - 03/05/2024

Sau khi Thỉnh Nguyện Thư số EN5856 được gửi đến Hạ Viện Úc để kiến nghị về việc giải quyết tình vấn đề chậm trễ kéo dài trong quá trình xử lý hồ sơ đối với Chương trình Thị thực Đầu tư & Đổi mới Kinh doanh, đặc biệt là giai đoạn Tạm trú (Visa 188) ngày 16/01/2024. Vào ngày 18/03/2024, Thỉnh Nguyện Thư với 520 chữ ký đã được trình lên Hạ Viện Úc và sau đó được gửi tới Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa (Minister for Immigration, Citizenship, and Multicultural Affairs). Bộ trưởng sẽ có 90 ngày để phản hồi lại kể từ ngày Thỉnh Nguyện Thư được trình lên Hạ Viện. 

ÚC TĂNG PHÍ FIRB GẤP 3 LẦN KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ CŨ.

Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Thuế Úc (ATO - Australian Taxation Office), các nhà đầu tư nước ngoài (nói cách khác là những người chưa có Thường trú hay hay Quốc tịch Úc) phải trả phí đăng ký đầu tư nước ngoài (FIRB) tăng gấp 3 lần so với trước đây khi mua nhà ở có sẵn trên thị trường thứ cấp. Trong khi đó mức phí FIRB của nhà đầu tư nước ngoài dành cho loại hình nhà mới và chưa được sử dụng thì vẫn giữ nguyên như cũ.

Đặt lịch hẹn

giờ làm việc

9.00AM - 5.00PM THỨ HAI - THỨ SÁU

Email liên hệ

Trụ sở chính

Kova Center Building - Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, City. Ho Chi Minh City

Hotline liên hệ